Kas ir tīrīšana ar lāzeri?

Tīrīšana ar lāzeri ir process rūsas, oksīda slāņu, apkārtējās vides nogulšņu, krāsas un dažādu traipu noņemšanai no virsmām. Šis processvar aizstāt plaši zināmās smilšu strūklas, skrošu strūklas un līdzīgas metodes. Lāzeris ir gaismas stars, kurš tiek novirzīts pret apstrādājamo virsmu. Tīrīšanas procesā netiek izmantots ne saspiests gaiss, ne ķīmija vai abrazīvie materiāli. Tā kā caur stara padeves sistēmu netiek izvadītas nekādas cietās daļiņas, process tiek veikts bez vai ar minimāliem trokšņiem. Procesa rezultātā no virsmas tiek noņemta nevajadzīgā virskārta bez pamatvirsmas bojāšanas un to var veikt kā uz sausas, tā slapjas virsmas. Darbības iespējams veikt kā sadzīves, tā industriālos apstākļos, jo iekārta nerada apkārtējās vides/telpas piesārņojumu.
Tīrīšanas tehnoloģija.
Virsmas tīrīšana ar lāzeri ir fiziska tīrāmās detaļas augšējās virskārtas noņemšana, izmantojot virsmas apstarošanu, ar lāzera staru. Lai notīrītu virskārtu, pret to tiek novirzīts ļoti īss lāzera pulss ar lielu jaudu, kas apstrādā virsmas daļu. Šis process atkārtojas līdz tiek sasniegts nepieciešamais dziļums un platība. Lielākā daļa noņemtā materiāla tiek iztvaicēts, atlikusī daļa paliek kā putekļu daļiņas un var tikt savāktas gaisa filtrēšanas sistēmā.
Lazertiris

Pastāv divi lāzera tīrīšanas procesi:

    Pārklājums noņemšana. Šo procesu raksturo pamatvirsmas virskārtas noņemšana. Šajā gadījumā ķīmiskais un fiziskais sastāvs noņemamajai virskārtai ievērojami atšķiras no pamatvirsmas sastāva. Kā piemērus var minēt krāsas, gumijas pārklājumi un izolācija. Organiskais materiāls absorbē lāzera staru un neorganiskais materiāls (pamatvirsma) paliek neskarts. Nav nekādas mehāniskās, termālās vai ķīmiskās pamatvirsmas deformācijas.
    Virsmas attīrīšana. Šis process attiecas uz piemaisījumu vai piesārņotāju noņemšanu, kas dziļi iespiesti materiāla virsmā, fiziski noņemot visu augšējo slāni. Kā piemēru var minēt betona radioaktīvo slāņu “izkasīšanu” ar lāzera staru. Pavisam noteikti, pirmais process ir vairāk pieprasīts par šo.
TĪRĪŠANA AR LĀZERI
Lāzera virsmas tīrīšana ir bezkontakta un bez abrazīvu process, kas var aizvietot ķīmisko un abrazīvo tīrīšanu. Procesā netiek izmantota nekāda ķīmija, līdzarto netiek radīti sekundārie atkritumi. Procesu var saukt par “zaļu” un videi draudzīgu. Tam arī ir priekšrocības pār citām metodēm automatizācijas un darba drošības ziņā.